Więcej możliwości rozwoju Twojej praktyki

Jedna marka. Trzy doskonałe opcje.

iTero Element iTero Element Flex iTero Element 2

 

Certyfikowana łączność Invisalign

Wykorzystaj skaner iTero do prezentowania pacjentom wyników leczenia Invisalign.

  • 3 razy szybsze przygotowanie planu leczenia ClinCheck1
  •  10 razy mniej rezygnacji2
  •  7 razy mniej problemów z dopasowaniem3
  •  Poprawa jakości doświadczeń pacjentów
  •  Symulacja wyników leczenia dla pacjentów
1. Dane dostępne w firmie Align Technology od 10. kwietnia 2018 r. 2. Wynik analizy ponad 170.000 przypadków leczenia Invisalign 3. Wynik analizy ponad 400.000 przypadków leczenia Invisalign.

itero element

Informacje o prośbie