Laboratuvar Bulucu ModülüDemo Talep Edin

Kullanım Koşulları

ALIGN WEB SİTESİNİN KULLANIMI www.itero.com (“WEB SİTESİ”) AŞAĞIDAKİ KOŞULLARA UYUMUNUZA TABİDİR.

Align Technology, Inc. (“Align”) şirketinin sponsorluğunu üstlendiği Web Sitesine hoş geldiniz. Lütfen Web Sitesini kullanımınızla ilgili aşağıdaki hüküm ve koşulları okuyun. Web Sitesindeki herhangi bir materyale erişerek, materyali kullanarak veya indirerek bu hüküm ve koşullara (“Kullanım Koşulları”) uyacağınızı ve tabi olacağınızı kabul edersiniz. Kullanım Koşullarını kabul etmezseniz Web Sitesini kullanamazsınız. Bu Web Sitesi koşullarına riayet edilmesi ve uyulması gereken başka mülkiyet hakkı bildirimleri ve telif hakkı bilgileri içerebilir.

“Siz”, “sizi” ve “sizin” kelimeleri size, Web Sitesinin ziyaretçisine veya kullanıcısına atıfta bulunur. “Align”, “biz”, “bizi” ve “bizim” kelimeleri “Align”a atıfta bulunur.

1. TIBBİ SORUMLULUK REDDİ

Bu Web Sitesindeki ortodontik, dental, tıbbi bilgilerin yanı sıra sağlık sorunları, ürünler ve tedaviler ile ilgili bilgiler dâhil olmak üzere tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerin eksiksiz olduğu düşünülmemelidir. Bu bilgiler; hasta ziyaret , arama, ortodontist, diş hekimi veya sağlık uzmanı konsültasyonu veya tavsiyesi ya da herhangi bir ürün ambalajında veya etiketindeki bilgilerin yerine kullanım amaçlı değildir. Bu Web Sitesinden elde edilen bilgiler eksiksiz değildir ve tüm ortodontik veya dental işlemleri ya da tedavileri kapsamaz. Bu Web Sitesindeki bilgiler ve diğer sitelere bağlantılar sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorununuzla ilgili tıbbi tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu Web Sitesi doktor/hasta ilişkisi oluşturmaz.

2. WEB SİTESİ İÇERİĞİNİN KULLANIMI

Bu Web Sitesini ziyaret ederek ve kullanarak en az 13 yaşında olduğunuzu beyan edersiniz. Ayrıca bu Web Sitesini ziyaret ederek ve kullanarak ülkenizdeki rüşt yaşının altındaysanız (yani reşit değilseniz) siteyi ziyaret etmek ve kullanmak için ebeveyniniz veya yasal vasinizden izin aldığınızı ve ebeveyniniz ya da yasal vasinizin bu Kullanım Koşullarını okuyup kabul ettiğini de beyan edersiniz. 13 YAŞINDAN KÜÇÜKSENİZ BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN. ÜLKENİZDEKİ RÜŞT YAŞINDAN KÜÇÜKSENİZ (YANİ REŞİT DEĞİLSENİZ) EBEVEYNİNİZİN VEYA YASAL VASİNİZİN İZNİ OLMADAN BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.

Bu Kullanım Koşullarına tabi olarak, size bu Web Sitesini kişisel kullanımınız için (satış veya dağıtım amacıyla değil) sınırlı, kişisel, kabili rücu, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans veririz. Web Sitesinin kullanımını, Web Sitesine erişimi veya Web Sitesiyle erişilebilir içeriği Web Sitesinin herhangi bir ticari amaçla kullanımı için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya istismar etmemeyi kabul edersiniz. Web Sitemizde bulunan herhangi bir materyali tanıtım amacıyla veya ticari amaçlarla kopyalayıp herhangi bir ağ bilgisayarında yayınlamamayı, herhangi bir medya organında yayınlamamayı ya da kullanmamayı, değiştirmemeyi, dağıtmamayı, buralara iletmemeyi veya bu materyallerden türev çalışmalar oluşturmamayı kabul edersiniz. Bu Web Sitesindeki herhangi bir materyali hiçbir şekilde değiştiremezsiniz.

Yukarıda açıkça belirtilmediği sürece, bu Web sitesindeki hiçbir şey hukuki engeller yoluyla, dolaylı olarak ya da başka hiçbir şekilde Align veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir telif hakkı, patenti, ticari markası ya da diğer fikrî mülkiyet hakkı kapsamında herhangi bir hak veya lisans olarak yorumlanmayacaktır.

3. KULLANICI DAVRANIŞI

Web Sitesini şu amaçlarla kullanmamayı kabul edersiniz:

Web sitesini yukarıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmek için kullanırsanız Align tamamen kendi takdiri doğrultusunda Web Sitesini kullanımınızı durdurabilir ve yasaların izin verdiği maksimum ölçüde hakkınızda kovuşturma başlatabilir.

4. GERİ BİLDİRİM VE İÇERİK GÖNDERİMLERİ

Align, bu Web Sitesinden veya Web Sitesi ile bağlantılı olarak gönderdiğiniz herhangi bir yorumun, geri bildirimin, bilginin, önerinin, gönderinin ya da materyalin (Gönderim) gizli olmadığını varsayacaktır. Paylaştığınız Gönderimlerden sizin sorumlu olduğunuzu ve yasal olup olmadığı dâhil olmak üzere Gönderimlere ait tüm sorumluluğun Align’a değil size ait olduğunu onaylarsınız. Gönderim paylaşarak, bunu herhangi bir üçüncü tarafın karşıt iddiasına tabi olmadan yapma hakkınız olduğunu ve bu tür Gönderimler ile ilgili her türlü iddianın tüm sorumluluğunun ve yükümlülüğünün size ait olduğunu kabul edersiniz. Kullanıcılar (ve ebeveynleri veya yasal vasileri) Align’a şunları yapmak için dünya çapında geçerli, münhasır, sürekli, gayri kabili rücu, telif ücreti içermeyen, koşulsuz, ücretinin tamamı ödenmiş hak ve lisans vermeyi kabul etmedikleri sürece Gönderim paylaşmaz: (a) Herhangi bir Gönderimi yapmak, yaptırmak, kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek ve bundan türev eserler oluşturmak ve bu tür bir Gönderimin hâlihazırda mevcut veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir medya, yazılım ya da teknolojide reklam verme dâhil olmak üzere kullanımıyla veya buralarda Gönderimden oluşturulmuş olabilecek herhangi bir türev eserle bağlantılı olarak Gönderimde bahsedilen veya yer alan herhangi bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanmaya ilişkin münhasır olmayan hak oluşturmak, oluşturmuş olmak, kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak ve bunu değiştirmek; (b) Gönderimin veya Gönderimden oluşturulmuş türev eserlerin kopyalarını halka açık şekilde uygulamak veya göstermek, ithal etmek, yayınlamak, iletmek, dağıtmak (doğrudan ya da dolaylı olarak çoklu kademeler halinde), satışa sunmak, satmak, kiraya vermek, kiralamak veya ödünç vermek ya da bunlara ilişkin lisans vermek ve (c) bu Kullanım Koşulları uyarınca Web Sitesine erişime ve sitenin kullanımına verilen hakkın dışında, maddi beklenti olmadan, başka üçüncü taraflara alt lisans verme hakkı dâhil olmak üzere üçüncü taraflara yukarıdaki haklara ilişkin olarak alt lisans vermek.

5. WEB SİTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KAPATILMASI

Align Web Sitesini (veya herhangi bir kısmını) önceden bildirerek veya bildirmeden, herhangi bir zamanda ve muhtelif zamanlarda değiştirme ya da geçici veya kalıcı olarak kapatma hakkını saklı tutar. Web Sitesinin değiştirilmesi, askıya alınması veya kapatılmasından dolayı Align’ın size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Align ayrıca bu Web Sitesinde belirtilen ürün, hizmet ve/veya programlarda önceden bildirmeden, istediği zaman iyileştirme ve/veya değişiklik de yapabilir. Ancak, Align bu Web Sitesinin güncellenmesi, iyileştirilmesi veya değiştirilmesi sorumluluğunu reddeder.

6. DİĞER WEB SİTELERİ VE KAYNAKLAR

Web Sitesini kullanan üçüncü taraflar diğer Web Sitelerine ve kaynaklara bağlantı verebilir veya erişim sağlayabilir. Align’ın bu siteler ve kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmaması nedeniyle Align’ın bu sitelerin ya da kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu siteler veya kaynaklardaki ya da siteler veya kaynaklardan kullanılabilen herhangi bir içerik, reklam, ürün ya da diğer materyali onaylamadığını ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmediğini kabul edersiniz. Ayrıca Align’ın bu tür site veya kaynaklardaki ya da bu site ya da kaynaklar üzerinden sunulan bu tür herhangi bir içerik, ürün veya Web Sitesinin kullanımının ya da bunlara duyulan güvenin neden olduğu veya kullanım ya da güvenle bağlantılı veya kullanımın ya da güvenin neden olduğu iddia edilen veya kullanım ya da güvenle bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz.

7. GİZLİLİK

Web Sitesi aracılığıyla sizinle ilgili kayıt bilgilerini ve başka bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri toplamamız ve kullanmamız Gizlilik Politikamızatabidir. Gizlilik Politikası ayrıca bilgilerinizin nasıl kullanılacağını ve bunlara kimin erişebildiğini de açıklar.

8. GARANTİ REDDİ

BU WEB SİTESİ VE İÇERİĞİNİN KULLANIMINIZA AİT TÜM RİSK SİZE AİTTİR. WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT HALİYLE SUNULUR VE SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. ALIGN, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKKI VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. WEB SİTESİ VE İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA FAYDALILIĞI KONUSUNDA GARANTİ VERMEYİZ VE WEB SİTESİ VE İÇERİĞİNE GÜVENME KONUSUNDAKİ RİSK SİZE AİTTİR. WEB SİTESİNDEN HERHANGİ BİR MATERYAL ELDE ETME KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLIDIR VE BUNA İLİŞKİN RİSK SİZE AİTTİR VE WEB SİTESİNDEN HERHANGİ BİR MATERYALİ KULLANIMINIZ, İNDİRMENİZ VEYA BÖYLE BİR MATERYALE ERİŞİMİNİZDEN KAYNAKLANAN BİR BİLGİSAYAR HASARI YA DA VERİ KAYBINA İLİŞKİN TEK SORUMLULUK SİZİNDİR. ALIGN VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA YAHUT WEB SİTESİNDEN SÖZLÜ YA DA YAZILI OLARAK ELDE ETTİĞİNİZ HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ BU KOŞULLARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE HERHANGİ BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. BAZI ÜLKELER GARANTİ REDDİNİ YASAKLAYABİLİR VE ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ OLABİLİR.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ALIGN VE WEB SİTESİNİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİLMESİ VEYA DAĞITIMASINDA YER ALAN HERHANGİ BİR BAŞKA TARAF VE BUNLARIN GÖREVLİLERİ, DİREKTÖRLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI, İŞTİRAKLERİ, TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI HALEFLERİ VE VEKİLLERİ (MUAF TARAFLAR) WEB SİTESİNİ VE İÇERİĞİNİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN KÂR, İTİBAR KULLANIM İŞLEVİ VEYA VERİ KAYBI YA DA BAŞKA BİR MADDİ KAYIP DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN YA DA EMSAL ZARARDAN (ALIGN BU TÜR BİR ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ) YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. MUAF TARAFLARIN WEB SİTESİNİ VE İÇERİĞİNİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI HER TÜRLÜ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (GARANTİ TALEPLERİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, MAHKEME KARARINA VE HERHANGİ BİR EYLEMİN VEYA İDDİANIN SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE YA DA BAŞKA BİR GEREKÇEYE DAYANMASINA BAKILMAKSIZIN, YÜZ DOLARI (100 $) AŞMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELERİN NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN VEYA ARIZİ ZARARLARIN KAPSAM DIŞINDA TUTULMASINA YA DA BU TÜR ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASINA İZİN VERMEMESİ SEBEBİYLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VEYA SADECE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR.

10. TELİF HAKKI/FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ

Align başkalarının fikrî mülkiyet haklarına saygı duyar ve sizin de duymanızı şart koşar. Align politikası gereği, başkalarının telif hakkına veya fikrî mülkiyet haklarını sürekli ihlal eden kişilerin erişim iznine son verir. Çalışmanızın, Web Sitesinde telif hakkını veya diğer fikrî mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde yayınlandığını düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki adresten Align ile iletişime geçin ve şu bilgileri verin: (1) Telif hakkı veya fikrî mülkiyet hakkı sahibi adına hareket etme yetkisi bulunan kişinin elektronik veya ıslak imzası; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz çalışmanın açıklaması ve URL kimliği ya da ihlal edildiğini iddia ettiğiniz bu materyalin Web Sitesindeki spesifik konumu; (3) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz; (4) iddia edilen kullanıma çalışmanın sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine dair iyi niyetli inancınıza ilişkin beyan ve (5) bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve çalışmanın sahibi olduğunuza veya çalışmanın sahipleri adına hareket etme yetkinizin bulunduğuna ilişkin yeminli ifadeniz.

Align Technology Attention:
Copyright Agent
E-posta: copyrightagent@aligntech.com

11. TAZMİNAT

Web Sitesini veya içeriğini kullanımınızdan, bu Kullanım Koşullarını ihlalinizden ya da başka bir kişinin veya kurumun haklarını ihlalinizden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı, makul avukat ücretleri dâhil olmak üzere, herhangi bir masraf, zarar, maliyet ve borç nedeniyle Align ve Muaf Tarafları mağdur etmemeyi ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.

12. BİLDİRİMLER

Bildirimler size e-postayla gönderilebilir. Align ayrıca bu Kullanım Koşullarında veya Web Sitesindeki değişiklikleri genellikle Web Sitesinde bildirim veya bildirim bağlantıları görüntüleyerek size bildirebilir.

13. HUKUKİ İHTİLAFLAR

Bu Kullanım Koşulları ve Align ile ilişkiniz, yasaların çatışması hükümlerine bakılmaksızın, Kaliforniye Eyaleti’nin yasalarına tabidir. Siz ve Align ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nin Santa Clara Şehri’nde bulunan mahkemelerin şahsi ve münhasır yargı yetkisine başvurmayı kabul edersiniz.

14. ANLAŞMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Kullanım Koşullarında, değiştirilen maddeleri Web Sitesinde yayınlamak suretiyle herhangi bir zamanda değişiklik yapabiliriz. Bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdur. Tüm değişiklikler Web Sitesinde ilk yayınlandıkları tarihten sonraki 30 gün içinde otomatik olarak yürürlüğe girer. Herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren Web Sitesini kullanımınız bu değişikliklerin bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

15. GENEL

Bu Kullanım Koşulları, Web Sitesine ilişkin olarak Align ile aranızdaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve daha önce Align ile yaptığınız tüm anlaşma ve mutabakatların yerine geçer. Align’ın bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü yerine getirmemesi o hüküm veya haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmının uygulanamaz kabul edilmesi halinde söz konusu kısım, yürürlükteki yasalara göre tarafların ilk amaçlarına en yakın şekilde yorumlanacak ve diğer hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Kullanım Koşullarının 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13. ve 15. Bölümleri Kullanım Koşullarının herhangi bir sebeple feshinden sonra da geçerli olacaktır.

Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız aşağıdaki adrese e-posta adresinizin yer aldığı bir mektup göndererek bu Kullanım Koşullarının kopyasının size e-postayla gönderilmesini isteyebilirsiniz:

Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, California 95134
Attn: Invisalign Online Clinical Education Center